Het huidige bestuur bestaat uit onderstaande personen. 

Naam

Functie

Asief Habiboellah

Voorzitter

Zaid Goelamhoesen

Secretaris

Féroz Kadirbaks

Penningmeester / Vicevoorzitter

Ali Chiragali

Commissaris / 2de Penningmeester

Abas Habieb

Commissaris 

Moena Piroe

Commissaris

Faizal Dhoeman

Commissaris

Saied Mohamed Hoesein

Commissaris

De geestelijke en religieuze ondersteuning wordt verzorgd door onderstaande leden van de Tablieggroep:

 

Naam

Functie

Ahmed El Hamouly

Imaam

Ali Chiragali

Coördinator

Alfred Abdoelrazak

 

Rasoel Rodjan

 

Idris Ozir