Jamaat al Imaan heeft één van de laagste contributies van alle moskeeën in Nederland. Dit doen wij omdat wij erin geloven dat de voordelen die het lidmaatschap brengt, ook voor mensen met een kleine beurs toegankelijk moet kunnen zijn. Om dit te kunnen realiseren werken wij zoveel mogelijk met vrijwilligers die hier geen financiële vergoeding voor ontvangen. 

Maar ook de moskee dient elke maand de energierekening te betalen. Daarnaast zijn wij helaas soms afhankelijk van derden waar we wel een financiële vergoeding aan moeten voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die de kozijnen aan de buitenkant van het gebouw moet verven of de monteur die het koffiezetapparaat komt repareren. 

Om alle activiteiten in de moskee te kunnen voortzetten, het bestaan van Jamaat al Imaan te kunnen continueren en onderhoud aan de moskee te kunnen verrichten zijn wij naast contributie inkomsten daarom ook afhankelijk van donaties van onze leden en sympathisanten.

Doneer daarom vandaag nog en deel in de zegeningen van het geven, zoals Allah ons herinnert in surah Al Baqarah vers 261:

“De gelijkenis van degenen die hun rijkdom uitgeven in de zaak van Allah is als die van een graankorrel die zeven aren voortbrengt, elk met honderd korrels. Zo vermenigvuldigt Allah hetgeen Hij wil”.

U kunt uw donatie overmaken op 1 van onderstaande rekeningnummers.

Rabobank:  NL67 RABO 0323 151 051
ING:               NL27 INGB 0000 516 641 

Jazak Allahu Khayran!