Het bestuur nodigt u en uw gezin uit om deel te nemen aan het Eid-Ul-Adha salaat op zondag 16 juni 2024. Het gebed zal om 10:00 uur aanvangen (inloop vanaf 9:00 uur). Het bestuur attendeert u wederom op de mogelijkheid om, voorafgaand aan het Eid-Ul-Adha gebed, uw giften over te schrijven op onze Rabobank- of ING-rekening. Gaarne uw bijdrage specificeren in Zakaat en Gairaat.

De Zakaat (armenbelasting) zuivert uw vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. De giften worden besteed aan armen, behoeftigen, wezen en mensen in nood. De armenbelasting bedraagt 2½ % per jaar.

De Gairaat is een vrijwillige bijdrage die het bestuur aanwendt om de vaste lasten en eventuele onderhoudswerkzaamheden aan het verenigingsgebouw te bekostigen.

Wij hopen u en uw gezin op zondag 16 juni 2024 te mogen verwelkomen om gezamenlijk het Eid-Ul-Adha-salaat te verrichten en Allah SWT te danken en te smeken om onze offerverplichting te aanvaarden.