Hartelijk dank voor je interesse om lid te worden van Jamaat al Imaan! Jouw betrokkenheid en steun zijn van onschatbare waarde voor ons.

Als lid van Jamaat al Imaan maak je deel uit van een bloeiende islamitische gemeenschap die zich inzet voor de bevordering van het geloof, de ondersteuning van onze broeders en zusters, en het bevorderen van een positieve invloed in onze samenleving. Hier zijn enkele redenen waarom je lid zou moeten worden:

  1. Spirituele groei: Onze gemeenschap biedt een omgeving waarin je je spirituele groei kunt bevorderen door middel van gezamenlijk gebed, religieuze educatie en gemeenschapsactiviteiten.
  2. Broederschap en zusterschap: Als lid van onze gemeenschap ben je omringd door liefdevolle broeders en zusters die je ondersteunen, aanmoedigen en inspireren op je reis naar Allah.
  3. Onderwijs en kennisdeling: We bieden educatieve programma’s, lezingen en studiegroepen om je kennis van de islam te verdiepen en je te helpen een beter begrip te krijgen van de koran en de Sunnah.
  4. Dienstbaarheid: Door lid te worden van onze gemeenschap krijg je de kans om actief deel te nemen aan dienstbare activiteiten en liefdadigheidsinitiatieven die onze gemeenschap en de bredere samenleving ten goede komen.

Naast bovenstaande levert lidmaatschap je conform het huishoudelijk reglement de volgende voordelen:

  1. Godsdienstprediking aan huis door een lid van de Tablieggroep. Hieraan zijn er geen kosten verbonden. 
  2. Beschikbaarstelling van de zaal en/of keuken en gebruiksvoorwerpen zoals stoelen, tafels en keukengerei. Hieraan is een gebruiksvergoeding verbonden. 
  3. De coördinatie en organisatie bij overlijdensgevallen. Wij beschikken over eigen akkers op begraafplaatsen in Den Haag. Tevens heeft u 2 dagen het recht op kosteloos gebruik van de zaalruimte van de moskee ten behoeve van de opbaring of religieuze activiteiten.
  4. De coördinatie en organisatie met betrekking tot de aankoop en slachting van offerdieren alsmede de verdere vleesverwerking en de verdeling van de sirnie. 

Wil je deel uitmaken van onze groeiende islamitische gemeenschap en de zegeningen van Allah met ons delen? Vul dan onderstaand formulier in! Na het invullen zal het bestuur in de eerstvolgende vergadering je aanmelding controleren en beoordelen. Indien er geen bezwaren zijn zal je worden toegelaten tot de vereniging. Toelating kan worden geweigerd indien je eerder bent geroyeerd of grote betaal achterstanden had ten aanzien van de contributie.

Om lid te worden van Jamaat al Imaan dien je akkoord te gaan met onze Statuten, Huishoudelijk Reglement, Aanhangsel Huishoudelijk Reglement en Akieda.

Contributiebedragen per persoon per maand:

  • Volwassenen: Euro 5,00 per maand 
  • Gezinsleden jonger dan 18 jaar, evenals leden ouder dan 18 jaar, die een dagopleiding volgen zijn vrijgesteld van contributie.

Kinderen die de leeftijd van 18 jaar bereiken, alsook je partner, dienen zelfstandig het lidmaatschap aan te vragen (zie Huishoudelijk Reglement).

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Email
Burgelijke staat
Naam kind 1
Geslacht
Naam kind 2
Geslacht
Naam kind 3
Geslacht
Naam kind 4
Geslacht
Frequentie van contributiebetaling
Machtiging
Ik verklaar tevens dat: