Allah is de eigennaam van het Goddelijke Wezen. Hij is de Schepper en Heerser van de hemelen en aarde en van alles wat daarin is.

Hij is niet de Heer van één volk, maar van alle volkeren van de wereld.

Zijn kennis is volmaakt, Zijn wil is absoluut en Zijn macht onaantastbaar.

Hij ziet onze daden die wij in het geheim -onopgemerkt door menselijke blikken – verrichten.

De Heilige Qur’an omvat hieromtrent de volgende leerstellingen:

 • Hij is de Grote Heerser van het zichtbare en onzichtbare;
 • Hij weet wat je verbergt en wat je openbaart;
 • Hij weet wat je in het geheim en wat je openlijk doet;
 • Hij weet wat er in je hart is;
 • Hij weet wat je ‘s nachts en overdag doet;
 • Hij weet waar je vandaan komt en waar je naar toegaat en waar je je ophoudt;
 • Hij kent de oneerbiedigheid van de ogen, de oren, de mond en de ledematen;
 • Hij is met je waar je ook bent;
 • Hij houdt de wacht over je;
 • Hij ziet al je handelingen;
 • Jij wilt je handelingen voor de mensen verborgen houden, maar je kunt het niet voor Allah verbergen.

Ja, er is geen andere God dan de Enige Allah.